Visualisering

Lotte Reumert MS Graphical facilitationMange mennesker er visuelle, tænker og forestiller sig fremtiden/situationer/mål m.m. i billeder. Mennesket udemærker sig i særlig grad i forhold til dyr, for deres kognitive evner og dermed evnen til at forestille sig ting, som kan ligge ude i fremtiden. At arbejde visuelt understøtter ofte denne forestillingsevne og hjælper os samtidig også til at forestille os, hvordan vi så når derhen.

At arbejde visuelt hjælper ofte mange mennesker til hurtige at få en forståelse for hvad ”slutmålet” er og derfor kan man komme hurtigere i gang med at tale om, ”hvordan man når derhen i stedet for at tale om hvor man vil hen.” Det findes allerede i organisationer, via brugen af organisationsdiagrammer, matrix er, Power Point præsentationer m.m. men de fleste organisationer kan bruge det visuelle meget mere og bedre for at opnå større performance.

Man kan løfte organisations performance ved at øge det visuelle, fordi?

 • Det engagerer folk ved at invitere brug af metaforer i vores sprog, der beriger vores måde at kommunikere og interagere med hinanden.
 • Det hjælper med at skabe en struktur i vores samtaler som initiere og invitere til co-creation, når det bliver gjort på den rigtige måde
 • Det efterlader et fysisk billede af gruppens arbejde, som gruppen i højere grad kan huske end f.eks. et skrevet dokument.

Hvad kan visualisering bruges til i praksis?

 • Skabelse af en fælles vision
 • Understøtte organisatoriske forandringer
 • Skabe visuel ledelse, som skaber retning for medarbejdere og ledere
 • Skabelse af en fælles identitet
 • Generering af ideer
 • Udøvelse af visuel møder, som leder til større performance

 

Hvis du vil vide mere

 • Visual meetings – How graphics, sticky notes & idea mapping can transform group productivity af David Sibbet. Wiley. New Jersey. 2010.
 • Visual Teams – Graphic tools for commitment, innovation,  high performance. af David Sibbet. Willey. New Jersey 2011.
 • Visual Leaders – New tools for visioning Management & Organization Change. af David Sibbet.  Willey. New Jersey 2013
 • The graphic facilitator’s guide by Brandy Agerbeck. Published by Loosetooth.com 2012

Skriv et svar