Software Robotter -Robot Process Automation (RPA)

robot-4
Anvendelse af robot teknologi i produktion er kendt, men en ny form for teknologi vinder frem, nemlig virtuelle robotter. Virtuelle robotter skal ses som en arbejdskraft, som kan håndtere forskellige former for  proceser i virksomheder, som tidligere har været håndteret af mennesker. Oxford University* “estimere at omkring 47 procent af det amerikanske arbejdsmarked vil være i høj risikogruppen for at have potentiale til at blive automatiseret inden for de næste to årtier”. Om estimatet på de 47 procent er er korrekt eller ej er ikke det interessante, men forventningen om at arbejdsmarked fundamentalt er ved at ændre sig er. Det gælder både manuelt rutine præget arbejde, men også arbejde, som professioner som advokater, læger og andre højtuddannede mennesker normalt varetager. Man betegner det som den fjerde industrielle revolution og derfor et relevante emne for alle typer af virksomheder samt for alle typer af professioner.

*Future of employment: How Susceptble are jobs to computerisation beased on workshop conducted at Oxford University by Carl Benedikt Frey  & Michael A Osbourn

Hvis du ønsker at vide mere

  • The second Machine Age – Work, Progress, and Prosperity. In a time of brilliant Technologies af Erik Brynjolfsson og Andrew Mcafee. Udgivet af W.W. Norton & Company, Inc. 2014, New York
  • Wired for innovation – How Information Technology Is Reshaping the Economy af Erik Brynjolfsson og Adam Saunders. Udgivet af Massachusetts e of Technology, 2010, USA
  •  The Fourth Industrial Revolution af Klaus Schwab. Udgivet af World Economic Forum. 2016, Switzerland
  • Leading Digital – Turning Technology into Business Transformation af George Westerman & Didier Bonnet & Andrew McAfee. Udgivet af Harvard Business Review Press, 2014, USA
  • The Future of the professions – How technology will transform the work of human experts af Richard og Daniel Susskind. Udgivet af Oxford University Press, 2015, United Kingdom