Lean Six Sigma

Lotte Reumert 10 MS Lean Six Sigma

Hvad er lean?
Lean Six Sigma handler primært om procesoptimering. Metoden lean er mest kendt fra Toyota, som får udviklet en metode til at foretage løbende forbedringer af deres processer. Toyota har imponeret virksomheder over hele verden, da de har været så effektive i at lave vellykkede processer.Et centralt begreb i Lean er spild og metoder til at fjerne spild i sine processer. Men det egentlig handler om for Toyota er en kultur, om at hele tiden at sætte nye mål for løbende forbedringer. Centrale begreber, som spild reduktion, Kanban mm er blot værktøjerne til at opnår det, men det er den mentale indstilling, som for alvor gør forskelle. Toyota har gerne inviteret folk på besøg på deres fabrikker fordi det udgør ikke nogen trussel, da det er deres kultur, som gør forskellen og den er vanskelige at kopiere. Ud over at eliminere spild i dine processer handler det om at bruge og få det bedste ud af dine medarbejdere. De, der arbejder i processen er nøglen til at foretage løbende forbedringer, hvilket betyder medarbejderne tager ansvar og er kilden til de løbende forbedringer. I lean handler ledelse meget om at være til stede på “gulvet” – og ikke så meget på – for at facilitere løbende forbedringer i processerne sammen med medarbejderne.

Hvad er Six Sigma?
Six Sigma er oprindelig startet hos Motorola og videre udviklet hos General Electric og blevet kendt fra den succes som Jack Welch har været med til at skabe hos General Electrics. Six Sigma handler også om proces optimering ved at øge sit kendskab til hvordan processen egentlig hænger sammen og herefter bruge statistiske analyser til at få større indsigt i sine processer. Dataanalyse er helt centralt i six sigma, da man i sin mantra har ønsket om faktuelt at kunne påvise om man har skabt en forbedring eller ej. Man analysere sin proces inden sine forbedringstiltag og finder måder hvorpå man statistisk set kan sætte tal på sin proces. Efter forbedringstiltagene foretager man samme analyse igen og her vil man ofte gerne med 95% sikkerhed se om man har skabt en forbedring eller om man blot har forandret en proces. Når analyserne bliver brugt rigtig og man er velovervejet i forhold til, hvad man sætter tal på, så giver six sigma en høj grad af indsigt i ens processer og man står stærk ledelsesmæssigt på grund af den høje grad af indsigt. Metoden er meget logisk og rationel og dens styrke er værktøjskassen til både fremstilling af dataanalyser samt proces kortlægning og analyse. Metoden går meget i dybden og derfor er man nød til at overveje, hvornår det giver mening at bruge det fulde analyseapparat i forhold til den nødvendige arbejdsindsats det kræver.

Hvad er Lean Six Sigma?
De to metoder understøtter hinanden rigtig godt. Lean værktøjerne er ofte gode til at hurtige og gode resultater i forhold til at gøre processerne visuelle og fjerne spild. Når man ønsker at gå i dybden, så har six sigma en masse værktøjer til at give dig god indsigt i dine processer på et ofte højt detaljeringsniveau. Six sigma’s mantra om at ”bevise” sine procesforbedringer via dataanalyser er en klar styrke, som fremadrettet kan kobles til virksomhedens løbende strategiarbejde. Begge metoder har derved deres styrker og ”modne” virksomheder bruger gerne begge metoder, da de understøtter hinanden godt.

Hvis du vil vide mere

 • George, Michael L. (2003): Lean Six Sigma For Service: How to Use Lean Speed & Six Sigma Quality to Improve Services and Transactions. New York: McGraw-Hill
 • Liker, Jeffrey. (2004): The Toyota Way: 14 Management Principles from the World’s Greatest Manufacturer. New York: McGraw-Hill.
 • Welch, Jack. (2007): Succes. (3. Udgave). København, Danmark: Jyllands-Postens Forlag.
 • Yang, Kai. (2005): Design for Six Sigma for Service: Six SIGMA Operational Methods. New York: McGraw-Hill.
 • Yang, Kai. (2008): Voice of the Customer: Capture and Analysis: Six SIGMA Operational Methods. New York: McGraw-Hill.
 • Brook, Quentin. (2010): Lean Six Sigma and Minitab: The Complete Toolbox Guide for All Lean Six Sigma Practitioners. (3rd ed.). By: OPEX Resources Ltd.
 • Ficalora, Joseph P., Cohen, Ficalora (2009): Quality Function Deployment and Six Sigma: A QFD Handbook (Addison Wesley Engineering). Indiana, USA: Prentice Hall
 • George, Michael L. Maxey, John, Rowlands, David T. Upton, Malcolm. (2005): The Lean Six Sigma Pocket Toolbook: A Quick Reference Guide to 70 Tools for Improving Quality and Speed. New York: McGraw-Hill.
 • Ginn, Dana. Streibel, Barbara. Varner, Evelyn. (2004): The Design for Six SIGMA Memory Jogger. Salem, USA: Goal/QPC.
 • Hayler, Rowland. Nichols, Michael. (2007): Six Sigma for Financial Services: How Leading Companies Are Driving Results Using Lean, Six Sigma, and Process Management. New York: McGraw-Hill.
 • Kiemele, Mark J. Schmidt, Stephen R. Berdine, Ronald J. (2000): Basic Statistics: Tools for Continuous Improvement (4. Ed.). Colorado Springs, Colorado: Air Academy Press.
 • Kubiak, T. M., Benbow, Donald W. (2009): The Certified Six Sigma Black Belt Handbook (2. ed.). Milwaukee, USA: American Society for Quality Press
 • Picard, Daniel. (Ed.). (2002): The Black Belt Memory Jogger: A Pocket Guide for Six Sigma Success. Salem, USA: Goal/QPC.
 • Sleeper, Andrew. (2006): Design for six sigma statistics, 59 Tools for Diagnosing and Solving Problems in DFSS Initiatives. New York: McGraw-Hill.