Forandringsledelse

Lotte Reumert 3 MS

Forandringsledelse handler om din tilgang til at skabe forandringer. Mange finder dette emne vanskeligt, fordi det både handler om hvordan den enkelte tænker, føler og handler. Da vi har med mennesker at gøre kan vi ikke skabe logiske regler for, hvordan man skaber en vellykket forandring og derfor er følelsesmæssig intelligens en helt central faktor for at lykkes. Situationen, den følelsesmæssig intelligens og den eller de handling du vælger at foretage, er de tre faktorer, som skal spille sammen for at lykkes.

De to almindelige tilgangsvinkler til forandringsledelse er:

 • Den traditionelle tilgang repræsenteret med Kotter
 • En nyere tilgang repræsenteret ved Appreciative Inquiry

Metoderne er meget forskellige i forhold til at lede folk og grupper igennem forandringer og jeg har fundet at de begge er nyttige alt efter hvilken situation vurderer man står i.

Hvis du vil vide mere:

 • HBR’s 10 must reads On Change Management af forskellige forfattere. Harvard Business Review Press. Boston, Massachusetts. 2011.
 • Anerkendende Ledelse – Skab mod, engagement og bedre resultater af Maja Loua Haslebo og Danielle Bjerre Lyndgaard. Dansk psykologisk forlag. 2007
 • Løft for ledere – løsningsfokuseret tilgang til typiske ledelsesudfordringer af Gro Johnsrud Langslet. Dansk psykologisk forlag. 2006
 • Hvem har flyttet min ost? af Dr. Spencer Johnson. Børsens forlag. København 2001.
 • Haster! – Fornemmelse for forandringer. af John P. Kotter. Gyldendal Business. København 2010.
 • Følelsernes intelligens på arbejdspladsen af Daniel Goleman. Borgen. København.  2. udg. 2008.
 • How to win friends and influence people af Dale Carnegie. Random House Group. UK. 1998.
 • Positiv psykologi Positiv pædagogik af redaktion Jørgen Lyhne og Hans Henrik Knoop. Dansk psykologisk forlag. 2. oplag 2008
 • Adfærdsanalyse i organisationer af Rolf Olofsson – Håndbog i OBM. Viborg, Danmark. 2012
 • Positivitet – kilder til vækst i livet af Barbara L. Fredrickson. Dansk psykologisk forlag. Danmark 2010
 • Selvets udvikling – Evolution, Flow og Det gode samfund af Mihaly Csikszentmihalyi. Psykologisk Forlag Danmark. 2008.
 • Positiv psykologi – Empati Flow køn og humor af Lisbeth F. Brudal. På dansk ved Tom Havemann. Psykologisk forlag. Danmark 2008.
 • Coaching – Det handler om at stille de rigtige spørgsmål af Sofie Manning. Aschehoug. Danmark 2. udg. 2007.
 • Teamwork – Metoder til effektivt samarbejde. af Michael A. West. Dansk psykologisk forlag. 3. udg. Danmark 2008.
 • Coaching – med fokus på løsninger. af Gry Espedal, Tove Svendsen og Trond Andersen. Gyldendal Norsk Forlag og psykologisk forlag. Danmark 2006.