Performance

Lotte Reumert 7 MS

Performance er centralt på både organisatorisk niveau, afdelings-, gruppe – og individuelt niveau for at opnå de bedst tænkelige resultater. Når virksomheder og organisationer vokser er en af de største udfordringer at bevare performance. Der er ikke lineært forthold mellem antal af medarbejdere og organisations resultater. Når en organisation vokser skabes der et spænd mellem hvad individets og organisationens performance er. Der skabes nemt modsætninger mellem; hvad resultater er på det individuelle niveau og hvad resultater er på afdelingsniveau. Mål for god performance i en afdeling kan skabe udfordringer for en afdelings arbejde. Siloer skabes og interne krige kan begynde. Det skaber spild og frustrationer og koster en masse penge. Den bedste måde at undgå det på er at skabe en kultur, der understøtter organisationens mål og gøre disse mål klar for alle i organisationen, så ingen er i tvivl om hvad målene er. En understøttende kultur skabes dog først, når der er klare værdier og disse værdier efterledes. Det er ofte spændes mellem de værdier der tales og de værdier der leves i organisationer, som skaber tab, svigt og frustration og som i sidste ende koster organisationen dyrt. Når det derimod lykkedes ser du organisationer, som både performer og trives.

I arbejdet er performance i organisationer er det helt centralt at skelne mellem det at måle performance og det at skabe et grundlag for at opnå performance.

 

At måle performance:

At skabe grundlaget for at opnå performance:

  • Strategi
  • Lean Six Sigma
  • Change Management
  • Working Visually
  • Organisations udvikling og kultur